In Memorian

   
"Iris"
SE UCH Madainn Highland Queen
f. 2005-05-25 Skottland   
   
"Champinjonen" och "Vinnande Veteranen"
Öbarna's Lilly Gale "Lilly"
2000-07-10 - 2011-08-22 Rörö

   
"Snyggingen"
Madainn Highland Charmer "Douglas"
2003-09-23 Kilmarnock Skottland - 2009-11-20 Rörö.
c
   
Vår allra första och mesta "Fralla"
Saxådalens Frida Ophelia "Magda"
1997-09-22 Teckomatorp - 2009-01-11 Rörö hemma i köket.
   
   
"Förste gossen"
Öbarna's Hugo Eregusse
2000-07-10 - 2006-10-20


   
Kopparbo's Aithra "Ambra"
1993-11-21-2005-07-04
Öbarna's Milda Hyberos 2002-10-31-2004-03-12